Usługi szkoleniowe:

Budowanie modeli kompetencji

Rekrutacja oparta na kompetencjach

Diagnozowanie kompetencji

Warsztaty
przywódcze


Konsultanci

Michał Dec

Michał pracuje jako konsultant do spraw zarządzania od roku 1991. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi i w zarządzaniu zmianą, w tym zwłaszcza w problematyce rozwoju kadry kierowniczej, poprawie efektywności zasobów ludzkich, oraz budowie systemów wynagradzania. Od roku 2002 prowadzi własną praktykę doradczą. Poprzednio przez dwa lata pracował w HayGroup, pełniąc funkcję dyrektora ds. rozwoju i odpowiadając za usługi doradcze w zakresie efektywności organizacji i rozwoju przywództwa. W latach 1992 - 2000 pracował w Ernst & Young, przez ostatnie 4 lata odpowiadając za usługi doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Mirosław Makuła

Mirosław Makuła specjalizuje się w problematyce rozwoju kompetencji kadry kierowniczej oraz pracowników sprzedaży. Nadzorował liczne projekty doradcze oraz inicjatywy w sferze zarządzania ludźmi, nakierowane na bezpośrednią poprawę wyników sieci sprzedaży. Przez dwa lata kierował działem szkoleń sieci sprzedaży wiodącej firmy ubezpieczeniowej. W latach 1998-2002 pracował jako konsultant w renomowanych firmach doradczych (HayGroup oraz Ernst & Young), prowadząc projekty doradcze w obszarze modelowania i analizy kompetencji kadr kierowniczych oraz transformacji kultury organizacyjnej. Przez ponad 5 lat pracował w międzynarodowej firmie sprzedaży bezpośredniej jako trener, a następnie menedżer do spraw rozwoju przedstawicieli handlowych.