Usługi szkoleniowe:

Budowanie modeli kompetencji

Rekrutacja oparta na kompetencjach

Diagnozowanie kompetencji

Warsztaty
przywódcze


Ludzie i procesy

Każda zmiana wymaga modyfikacji nawyków, postaw i zachowań menedżerów i pracowników a także dopasowania do nowych oczekiwań procesów, przy pomocy których organizacje zarządzają swoimi pracownikami – takich jak proces pomiaru, oceny i nagradzania wyników pracy. Change Enablers analizuje proces zmian z perspektywy dwóch nierozerwalnych czynników: ludzi i procesów