Usługi szkoleniowe:

Budowanie modeli kompetencji

Rekrutacja oparta na kompetencjach

Diagnozowanie kompetencji

Warsztaty
przywódcze


O Nas

Catalyst to firma doradcza, specjalizująca się w zarządzaniu transformacją oraz w rozwoju potencjału kadry kierowniczej.

Misją Catalyst jest wspieranie naszych Klientów w skutecznym wdrażaniu zmian, poprzez dostosowanie do kierunku zmian wszystkich "ludzkich" aspektów organizacji.

Na proces zmian spoglądamy przez pryzmat dwóch, sprzężonych ze sobą czynników, które ułatwiają lub utrudniają zmiany: zachowań ludzi w organizacji i jej procesów zarządzania.

 

Podejście

Ścisła współpraca - W trakcie wdrażania rozwiązania ściśle współpracujemy z przedstawicielami działów zasobów ludzkich lub z innymi pracownikami Klienta, którzy biora aktywny udział w naszych pracach na pełnych prawach członka zespołu projektowego.

Transfer know-how - naszą zasadą jest przekazanie przedstawicielom Klienta wiedzy posiadanej przez konsultantów oraz wszystkich metod i narzędzi wykorzystywanych podczas realizacji zadania.

Pełne zaangażowanie - Catalyst zwykle deleguje swoich konsultantów do klienta na określony czas, nierzadko na zasadzie wyłączności, do czasu wdrożenia pełnego rozwiązania i przekazania wykorzystywanego know-how przedstawicielom Klienta.

Nasze wartości

Ludzie naprawdę mają wpływ - jesteśmy głęboko przekonani, że ludzie organizacji, ich sposób działania i sposób zarządzania nimi naprawdę decydują o konkurencyjności biznesowej firm.

Wymierne korzyści dla klienta - celem Catalyst jest dostarczać rzeczywistą wartość dodaną swoim Klientom i poprawiać ich konkurencyjność - poprzez lepsze zarządzanie ludźmi w procesach zmian.

Dopasowanie do potrzeb klienta - staramy się jak najlepiej zrozumieć naszych Klientów i dzięki temu dostarczać rekomendacji, które są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i problemów.

Rzetelna wiedza, doświadczenie i narzędzia - rozwiązując problemy klientów opieramy się na rzetelnych, naukowo i praktycznie zweryfikowanych metodach, a nasi konsultanci wyróżniają się zarówno głęboką wiedzą o narzędziach zarządzania jak i doświadczeniem menedżerskim.

Odpowiedzialność - Podejmujemy się tylko takich zadań, które potrafimy, możemy i chcemy zrealizować. Unikamy przedsięwzięć doradczych, dla których realizacji nie mamy wystarczającej wiedzy, doświadczenia lub zasobów.