Adresaci szkolenia

Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi, planujących wewnętrzne Ośrodki Oceny lub wdrażających cykliczne systemy oceny kompetencji pracowników. Szkolenie może być także użyteczne dla pracowników innych działów, którzy uczestniczą w procesach oceny kompetencji pod kątem rozwoju (asesorzy w Ośrodkach Oceny, osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników o najwyższym potencjale itp.).

Charakter szkolenia

Szkolenie dostarcza praktycznych umiejętności i narzędzi, przydatnych w procesach oceniania kompetencji pod kątem doskonalenia potencjału pracowników. Uczestnicy uzyskują podstawy do samodzielnego planowania, konstruowania i przeprowadzania Ośrodków Oceny i Ośrodków Rozwoju. Część szkolenia poświęcamy na zasymulowanie warunków Ośrodka Oceny. Odgrywając rolę asesorów, uczestnicy doskonalą praktyczne umiejętności w diagnozowaniu zachowań i uzgadnianiu ocen końcowych.

Program szkolenia

W rezultacie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę i praktyczne umiejętności w następujących obszarach:

  • Planowanie Ośrodków Oceny pod kątem oceny kompetencji behawioralnych
  • Tworzenie gier symulacyjnych i ćwiczeń Ośrodka Oceny
  • Diagnozowanie zachowań w drodze obserwacji ćwiczeń i gier symulacyjnych
  • Wykorzystywanie różnych skal oceny kompetencji
  • Zasady pracy asesorów w Ośrodkach Oceny
  • Zasady uzgadniania ocen końcowych przez asesorów
  • Rozwojowa informacja zwrotna dla uczestników Ośrodka Oceny/Rozwoju
  • Typowe błędy w procesach oceny i sposoby ich unikania

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni i może być zorganizowane jako szkolenie zamknięte lub otwarte.

© Catalyst 2006