Adresaci szkolenia

Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi, którzy będą odpowiedzialni za wprowadzenie modeli kompetencyjnych do systemu zarządzania firmą.

Charakter szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy i dostarcza praktycznych umiejętności i narzędzi niezbędnych w budowaniu modeli kompetencyjnych. W trakcie szkolenia skupiamy się na takich obszarach jak planowanie projektu wdrażania modelu kompetencji i techniki konstruowania samego modelu oraz profili kompetencyjnych.

Program szkolenia

W rezultacie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę i praktyczne umiejętności w następujących obszarach:

 • Zapewnienie, że model kompetencji istotnie wpłynie na sukces na stanowisku
 • Identyfikowanie kompetencji determinujących "dzisiejszy sukces" i "przyszły sukces"
 • Angażowanie różnych "stref wpływu" organizacji w prace nad modelem kompetencji
 • Wykorzystanie prostych technik pracy grupowej w tworzeniu modeli kompetencji
 • Panel ekspertów jako technika identyfikowania kompetencji sukcesu
 • Nieskupiony Wywiad Behawioralny jako metoda identyfikowania kompetencji
 • Analiza tematyczna jako metoda kodowania informacji jakościowych
 • Posługiwanie się słownikami kompetencji przy budowania własnego modelu
 • Zasady konstrukcji definicji kompetencji i skal behawioralnych
 • Budowanie szytych na miarę definicji kompetencji i modeli kompetencji dla firmy
 • Wykorzystywanie modelu kompetencji dla tworzenia profili kompetencji stanowisk

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni i może być zorganizowane jako szkolenie zamknięte lub otwarte.

© Catalyst 2006