Adresaci szkolenia

Szkolenie to przeznaczone jest dla pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi oraz dla menedżerów liniowych, którzy uczestniczą w procesach selekcji zawodowej, są zainteresowani poprawą trafności tych procesów oraz doskonaleniem własnych umiejętności w posługiwaniu się wybranymi technikami diagnostycznymi.

Charakter szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy i dostarcza praktycznych umiejętności i narzędzi, mających na celu poprawę trafności decyzji podejmowanych w procesach selekcji zawodowej. W szkoleniu skupiamy się przede wszystkim na specyficznych metodach prowadzenia wywiadu selekcyjnego i interpretowania uzyskanych w nim danych pod kątem diagnozy kompetencji behawioralnych.

Program szkolenia

W rezultacie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę i praktyczne umiejętności w następujących obszarach:

  • Identyfikowanie kryteriów, decydujących o przyszłym sukcesie na stanowisku
  • Precyzyjne definiowanie kryteriów "miękkich" dla celów selekcji
  • Planowanie technik diagnostycznych pod kątem różnych kryteriów oceny
  • Planowanie struktury wywiadu behawioralnego i jego wykorzystanie w selekcji
  • Umiejętność prowadzenia wywiadu behawioralnego pod kątem selekcji
  • Interpretowanie faktów z wywiadu w celu weryfikacji kompetencji
  • Podejmowanie decyzji rekrutacyjnych w niejednoznacznych sytuacjach
  • Harmonijne organizowanie współpracy wielu uczestników procesu selekcyjnego

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni i może być zorganizowane jako szkolenie zamknięte lub otwarte.

© Catalyst 2006