Usługi szkoleniowe:

Budowanie modeli kompetencji

Rekrutacja oparta na kompetencjach

Diagnozowanie kompetencji

Warsztaty
przywódcze


Zmiana procesów

Procesy selekcji – w wielu przypadkach zapewnienie organizacji „świeżej krwi” jest najłatwiejszą drogą do zmiany nawyków i zachowań pracowników. Jednak jak upewnić się na etapie selekcji kandydatów, że nowi pracownicy nie będą powielać nieefektywnych zachowań swoich kolegów z dłuższym stażem pracy w firmie? Jak wybrać spośród obecnych pracowników tych, którzy będą najbardziej efektywni w realizacji nowych wyzwań?

 

Struktura - Jak zdefiniować zawartość stanowiska - poprzez zadania, odpowiedzialność, umiejętności czy kompetencje - aby upewnić się, że oczekiwania wobec pracownika są jasne i odzwierciedlają to o co naprawdę chodzi? Które działy i którzy pracownicy powinni realizować określone zadania? Jak uniknąć dublowania odpowiedzialności? Jak określić optymalną obsadę stanowisk, gwarantującą realizację celów?

Rozwój – jak wdrożyć systematyczny proces podnoszenia i dopasowywania do nowych wyzwań potencjału pracowników i kierownictwa, zmiany zachowań i podnoszenia umiejętności niezbędnych w uzyskiwaniu bardzo dobrych wyników?

Zarządzanie wynikami – jak powiązać cele postawione przed zmianą z celami zespołów i poszczególnych pracowników i jak powiązać uzyskiwane rezultaty z nagrodami? Prawidłowo wdrożony proces oceny wyników pracy jest akceptowany przez użytkowników jako naturalne i potrzebne narzędzie zarządzania. Zapewnia także dobre zrozumienie jakiego rodzaju zmiany oczekujemy od pracownika.

Wynagradzanie i motywowanie – wynagrodzenia kierują zachowaniami pracowników i są potężnym narzędziem komunikacji. Stanowią przy tym koszt, którego nie da się uniknąć. Warto więc upewnić się zapewnić, że system wynagrodzeń wspiera a nie hamuje zmiany. Jak rozwinąć u menedżerów umiejętności motywowania pozafinansowego, które przy mniejszych nakładach mogą zapewnić jeszcze większe korzyści niż efektywny system płac?