Usługi szkoleniowe:

Budowanie modeli kompetencji

Rekrutacja oparta na kompetencjach

Diagnozowanie kompetencji

Warsztaty
przywódcze


Zmiana zachowania

Badania wskazują na to, że brak umiejętności posługiwania się efektywnymi stylami zarządzania przez kadrę kierowniczą - czyli wybieranie niewłaściwych zachowań w niewłaściwych sytuacjach - może zahamować każdą zmianę. Z kolei efektywność zachowań pracowników uzależniona jest od tego na ile dobrze dopasowani są oni do swoich zadań, w jaki sposób kadra kierownicza zarządza nimi i jak czują się w organizacji. Catalyst skupia się na pomiarze i doskonaleniu:

  • Zachowań menedżerskich
  • Stylów kierowania
  • Kompetencji przywódczych
  • Klimatu w zespołach
  • Kompetencji pracowników